10 jaar iON! – Interview met oprichtster Brigitte Mul

Dit jaar bestaat de opleiding iON 10 jaar en dat wordt uiteraard gevierd. Het is dan ook meer dan normaal dat we even teruggaan naar de roots van deze opleiding: wie dit mogelijk heeft gemaakt, hoe dat is gebeurd en hoe de richting is geëvolueerd. Daarvoor hebben we Brigitte Mul-Van den Bossche geïnterviewd, die mee aan de basis ligt van GO! en de eerste opleidingscoördinator was.

Kunt u uw professionele carrière kort toelichten?

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Gent. Ik ben mijn carrière even begonnen bij de voormalige Europese Unie en ben eerder toevallig in het onderwijs gerold. Hier heb ik hoofdzakelijk het opleidingsonderdeel Recht gegeven. Intussen werd ik ook ombudsvrouw en deed ernaast ook het juridische advies voor alle studenten van de toenmalige Hogeschool Antwerpen, vooral voor de buitenlandse studenten. Daarnaast heb ik de kans gekregen om in 2003 de opleiding Grensverleggend Ondernemen (GO!), het voormalige Internationaal Ondernemen (iON), mee op te starten en vorm te geven.
De drie eerste jaren van GO! waren hectisch, zeer zwaar maar vooral meer dan de moeite waard!
Ik stopte met mijn onderwijscarrière in 2009 en met het juridische advies voor studenten in maart 2013.

Wat was uw aanzet tot het oprichten van GO!?

Ik zocht al heel lang naar” iets” waar studenten zich ondernemend konden opstellen. Ik gaf immers Recht aan studenten Marketing en voelde dat ze dikwijls iets meer zochten. Toevallig kwam ik via een collega die zich bezighield met de voorbereidende fase van Grensverleggend Ondernemen in contact met de docenten en ondernemers in Nederland, die samen met onze collega’s praktijkopdrachten opstelden en selecteerden. Dit was zo’n boeiende insteek dat ik meteen ‘verkocht’ was.

Wat waren de grote moeilijkheden?

Het moeilijkste was waarschijnlijk het proberen samenwerken met verschillende hogescholen. Dit was nog nooit gebeurd in Antwerpen Ik was echter een volhouder en deed er alles aan om mijn doel te bereiken, met name de opleiding GO! daadwerkelijk te doen starten en dit is uiteindelijk ook gelukt!

Wat was uw rol na de start van GO! in Antwerpen?

Het hele draaien van de eerste levensloop van het project was mijn verantwoordelijkheid. Ik was de eerste opleidingscoördinator van GO!, daarbovenop gaf ik nog verschillende opleidingsonderdelen. Verder zorgde ik ervoor dat de studenten ook verschillende congressen en beurzen bijwoonden en dat er gemiddeld 1 ondernemer per week zijn visie kwam uiteenzetten voor de opleiding

Wat heeft het oprichten van GO! u bijgebracht?

Het heeft me onvoorstelbaar veel vriendschap opgeleverd. Ik heb nog steeds contact met vele van mijn oud-studenten, dit doet mij enorm veel plezier. GO! is echt geworden wat ik wilde dat het werd.
Verder heb ik ook heel toffe contacten met vroegere collega’s. uit de drie hogescholen.

Wat verwacht u van afgestudeerden uit deze richting?

Ik verwacht van de studenten die deze opleiding volgen dat ze ervoor gaan, dat ze geloven in wat er gedaan wordt en zich daarvoor extra willen inspannen.
Ondernemen is geen 9 to 5-job.
Mijn grootste verwachting van hen is dat ze bereid zijn naar het buitenland te gaan. De buitenlandse stages en afstudeerprojecten zijn net wat de opleiding zo uniek maakt.

iON is een relatief kleine studierichting met een beperkt aantal plaatsen. Is dit steeds de bedoeling geweest?

Ik ben er nooit van uitgegaan om een selecte en exclusieve opleiding te starten. Het beperkte aantal studenten ligt voornamelijk aan de beperkte financiële middelen die de opleiding ter beschikking kreeg en krijgt. PGO in al zijn hoedanigheden is een dure opleidingsvorm.

iON maakt gebruik van het Probleem & Project Gestuurd Onderwijs (PGO). Dit maakt het voor studenten een heel intensieve opleiding. Hebt u hier specifiek voor geopteerd?

Bij de oprichting van GO! werd er specifiek geopteerd voor een vernieuwende en ondernemende opleidingsstructuur. Dit uitte zich in het eerste jaar als Probleem Gestuurd Onderwijs, in de volgende jaren als Project Gestuurd Onderwijs. De achterliggende gedachte was voornamelijk, dat men in de praktijk steeds geconfronteerd wordt met verschillende problemen waarvoor men een oplossing moet uitwerken. Door een cursus te koppelen aan cases wordt de student met de neus op de feiten geduwd.

Hoe ziet u de toekomst van de opleiding evolueren?

Ik ben van mening dat de opleiding een enorm potentieel biedt aan de studenten. Men krijgt de kans om te proeven van internationale samenwerking en internationale stages. Er zijn weinige andere studenten die zulke mogelijkheden hebben.
Indien de inzet en het ondernemend karakter van de lectoren op peil kan blijven, zal de opleiding blijvend veel succes kennen.

Interview: Kristien Bikhan & Dimitri Burms (3iON)

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.