Interview “Vlaamse Jonge Ondernemer 2013″: Nico Van De Velde

Hotel Hungaria is een audiovisueel productiehuis in Leuven, dat content maakt voor de grote tv-zenders. Ze maken tv-programma’s zoals “Dagelijkse Kost”, “Groenland” en “Goe gebakken”. Het bedrijf bestaat 4 jaar en stelt 30 personeelsleden tewerk.

  • Welk streepje had jij voor op je medekandidaten van de wedstrijd?

De jury van JCI (Junior Chamber International) vond dat het bedrijf heel goed voorbereid was op het groeiscenario. We zijn heel fel aan het zoeken geweest naar een goede structuur, en zijn vrij goed voorbereid op groeipijnen. Het motto is ook altijd: wat je zelf niet goed kan, vraag je zeker aan iemand die dat wel goed kan. Bart en Nico (het duo oprichters) hebben meteen beslist om voor het financiële – waar ze zelf niet goed in zijn -  iemand in te huren.

We hebben ook goed gewerkt aan het merk. Neem nu bijvoorbeeld “Dagelijkse Kost”, waarvan ook boeken, enz. zijn ontwikkeld. De opbrengsten uit de  verkoop van de boeken van “Dagelijkse Kost” zijn een extra inkomst geworden.

De programma’s die we maken, hebben ook min of meer een educatief karakter zonder dat dit op een belerende manier gebeurt. Niet alleen een ontspannen tv-programma dus, maar waar je ook vlot iets van kan bijleren.

  • Hoe oud ben je nu?

32 jaar, ik ben geboren in 1981.

  • Vanaf welke leeftijd stond het idee vast dat je een eigen zaak zou beginnen?

Ik had op mijn 12 jaar voor mijn communie een camera gekregen. Ik was al heel veel beginnen te filmen en ik wou dit uitbouwen: lenzen kopen, ontwikkeling verder doen, enzovoorts. Ik heb dan ook al vrij snel zelf communiefilms gemaakt en daarmee extra materiaal mee bijgekocht. Dus: ik wil investeren en heb ik er geen geld voor, dan doe ik iets dat geld opbrengt en dan kan ik het wel beetje bij beetje kopen.

  • Op welke leeftijd ben je ook effectief gestart als zakenman?

Ik had al een bedrijfje daarvoor op mijn 24 jaar. Dat was eigenlijk een bijjob waarin ik reclamefilmpjes maakte voor bedrijven. Dan is het idee gekomen om er met een medevennoot aan te beginnen en niet alles zelf meer te regisseren.

  • Wat zou je anders doen, mocht je opnieuw met je zaak beginnen?

Ik heb veel bijgeleerd. Ik vind het niet slecht dat wanneer je start met een bedrijf, je dan niet alles weet en uit ervaring leert. Nu heb ik al wat meer bagage maar bovenal vond ik het toen toch ook wel leuk om alles te ontdekken. Ik zou toch alles op dezelfde manier doen, hoewel ik nu veel meer ervaring heb.

Misschien zou ik nog meer tijd nemen om rustig te kunnen doorgroeien. In het begin wil je heel snel vooruitgang boeken. Je moet ervan genieten om je tijd te gebruiken om te groeien en niet direct te groot willen worden, want anders ga je te fel lopen en kan je in de problemen komen. Wij hebben altijd alle probleempjes kunnen counteren en oplossen.

Zorgen dat je product goed is en je daarop blijven focussen.

  • Vind je dat de manier van zaken doen tijdens je professionele carrière  al is veranderd? Zo ja, in welk opzicht?

Moeilijke vraag… Je moet zoveel beslissingen nemen, zoveel tools leren hanteren, enz.

Ik zat voordien bij de scouts en daardoor was er min of meer veel herkenbaar maar nu gebeurt alles op grote schaal. Hopelijk blijf ik groeien. Ik kan mij niet inbeelden dat er nog iets is dat even intensief is als wat ik nu doe. Ik heb ook al wel geleerd dat je ook rust en tijd moet nemen om te leren genieten van hetgeen je al bereikt hebt. Dat doe je te weinig in het begin. Op dat moment zelf is dat moeilijk. Afstand nemen, zorgen dat je ook nog een leven hebt buiten het bedrijf. Na een vakantie terug genoeg spirit hebben om fit te denken, enz.

  • Welke opleiding heb je genoten?

Cinematografie aan Narafi, de filmschool van Brussel.

  • Zou je deze opleiding aanraden voor toekomstige ondernemers? Zo niet, welke specifieke inhoud dient er volgens jou aanwezig te zijn in de betrokken opleiding?

Er bestaat volgens mij geen specifieke school om ondernemer te worden. Ik ga nu Vlerick volgen om ook opgeleid te worden in management. Het belangrijkste is om eerst uw product goed te kennen. Als je uw product heel goed kent, kan je de rest uit uw buikgevoel wel bijleren. Er moet iets zijn waar je een meerwaarde uit kan creëren en wat de concurrent niet zo goed kan. Wat je ook gestudeerd hebt, je kan altijd ondernemer worden.

  • Besteedt ons onderwijs voldoende aandacht aan ondernemerschap?

Heel eerlijk, neen, te weinig. Het zou meer gestimuleerd moeten worden. Een Vlaming is algemeen genomen te angstig om te beginnen ondernemen; een Nederlander doet dit veel sneller.

Wij denken in Vlaanderen klassiek. Iedereen doet een bepaalde studie om een bepaald vak te kunnen doen. In het 6de middelbaar was er niemand anders die toen het idee had om een onderneming op te starten. Meer informatie, of meer erover vertellen, dat is wel belangrijk. Als jongere denk je vaak: dat is te moeilijk, te ingewikkeld, ik moet daar veel kapitaal voor nodig hebben. In feite is dat niet zo.

Er wordt nog te veel te klassiek lesgegeven. Er zouden meer opdrachten moeten komen waarbij de studenten meer initiatief moeten ondernemen. Wat zijn de stappen? Hoe start ik? Waar mee te beginnen? Dat hebben we te weinig gedaan in de lessen. Zelf ook leren aan jongeren wat ze moeten doornemen om een onderneming op te starten, om een idee op de markt te brengen.

  • Welke boodschap zou je leerkrachten bedrijfsbeheer willen meegeven?

Het is heel moeilijk om bedrijfsbeheer te verkopen aan studenten, omdat ze op dat ogenblik het nut er nog niet van inzien. Ik heb ook bedrijfsbeheer gehad, maar ik heb pas later ontdekt: dat is de reden waarom ik dat moest hebben! Leerkrachten moeten meer duidelijk maken waarom hun studenten daar in hun leven mee te maken zullen hebben, door heel praktisch te werken. Relevante voorbeelden geven en gaan kijken naar persoonlijke invalshoeken.

Met dank aan Nico Van De Velde voor deze motiverende persoonlijke bijdrage aan jonge starters.


Interview: Hilda Druyts (lector iON)

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.